zaterdag 19 januari 2019

Terug naar jezelfTerug naar jezelf

Laat mij verzachten
als ik verhard.
Laat mij luisteren
als ik teveel spreek.
Tevoorschijn komen
als ik me verstop.
Oordeelloos zijn
als ik in verwijten schiet.
Mijn waarheid zeggen
als ik mij aanpas.
Langzaam worden
als ik gejaagd ben.
Laat mij steeds meer
mezelf vinden
als ik de ander zoek.


schrijver onbekend
mandala: gemaakt naar aanleiding van het boek
'de cirkel van het leven' van Elisabeth Kübler-Ross.

1 opmerking: